Maitinimo paslaugą Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje teikia A. Naujokienės įmonė.

 

Visais rūpimais klausimais kreipkitės:

 

1. Į A. Naujokienės įmonės gamybos vadovę Rasą Vaškylienę tel.: 8 637 97727

 

2. Į mokyklos direktorę Jurgitą Lidžiuvienę tel.: 8 441 46868

 

Mokyklos valgyklos darbo laikas – 8.00 - 14.00 val.

      Mokinių maitinimas organizuojamas ilgųjų pertraukų metu. Po 3 pamokų, per pirmą ilgąją pertrauką (trukmė 25 min.), valgo mokiniai, kuriems skirtas nemokamas maitinimas ir pradinių klasių mokiniai, kurie maistą perka už pinigus. Po 4 pamokų, per antrą ilgąją pertrauką, valgo 5 – 10 klasių mokiniai, kurie maistą perka už pinigus. Pamokų metu leidžiama valgyti mokiniams, kuriems yra laisvas nuo pamokų laikas.

 

Mokinių 15 dienų pietų valgiaraščiai:

pdf1-3 metų vaikų valgiaraštis 2019-2020 m. m.

pdf4-7 metų vaikų valgiaraštis 2019-2020 m. m.

pdf6-10 metų vaikų valgiaraštis 2019-2020 m. m.

pdf11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis 2019-2020 m. m.

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

docMokinių_maitinimo_organizavimo_tvarkos_aprašas_(2017-10-10)

docMokinių_nemokamo_maitinimo_vardinio_talono_pavyzdys_(1_priedas)

docValgiaraščių_ir_vaikų_maitinimo_atitikties_patikrinimo_žurnalas_(2_priedas)