Paveikslėlis, kuriame yra stalas

Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

Socialinis emocinis ugdymas (SEU)

Emocinis intelektas – „tai gebėjimas būti su savimi ir kitais, su visais, kurie yra patogūs ir ne, gražūs ir ne, priimtini ir ne.“ (V. Juškienė, sertifikuota socialinio – emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė)

 Jei apie emocinį intelektą daugiau žinotume ir juo rūpintumėmės nuo pat mažų dienų – galėtume būti sėkmingesni ir, svarbiausia, laimingesni. (V. Juškienė)

„Emociškai intelektualus žmogus – tas, kuris išmoksta stebėti save, atpažinti kodėl jaučiasi vienaip ar kitaip, mąsto vienaip ar kitaip bei elgiasi vienaip ar kitaip. (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija)

 

Socialinis emocinis ugdymas (SEU) – tai procesas, per kurį vaikai ir suaugusieji įgyja ir mokosi efektyviai naudoti žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei vertybines nuostatas, reikalingas norint:

 • pažinti ir valdyti savo emocijas;

 • išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti;

 • jausti ir rodyti rūpestį kitais (empatija);

 • kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius;

 • priimti atsakingus sprendimus (CASEL, 2019) 

SEU tikslas – padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje. (Casel, 2019, LVJC projekto „Learning to Be“ priemonė)

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje nuo 2011 m. įgyvendinama nuosekli, ilgalaikė socialines ir emocines kompetencijas ugdanti LIONS QUEST (Laikas kartu. Paauglystės kryžkelės. Raktai į sėkmę) programa, kuri ugdo 5 esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas (SEK):

 

 

 1 paveikslas. Penkios socialinių ir emocinių kompetencijų sritys, CASEL Šaltinis:  Metodinis rinkinys. Socialinių ir emocinių įgūdžių  ugdymui ir vertinimui mokyklose

SEU mūsų mokykloje

 

 • Socialinio emocinio ugdymo (SEU) konsultantų komanda (Dir. Įsak. Nr. V-111, 2020-11-12)

 • I-IV klasėse, vieną kartą per savaitę, vedamos pamokos SE įgūdžiams lavinti- ,,Laikas kartu”

 • V-VII klasių mokiniai, kartą savaitėje turi SEU užsiėmim ,,Paauglystės kryžkelės”

 • VIII-X klasių mokiniams vedami SEU užsiėmimai ,,Raktai į sėkmę” 

 • SEU integruojamas į dalyko (-ų) ugdymo turinį: parenkami metodai ir priemonės (Emometras, Įrankiai ugdantys SEK.

 • SEU temomis mokykloje vykdomas tėvų švietimas.

 • Organizuojami psichologiniai seminarai mokytojams.

 • Socialinės ir emocinės kompetencijos ugdomos ir per mokinių neformalųjį švietimą.

Socialinio ir emocinio ugdymo modelis ugdymo institucijoje apima visą mokyklos gyvenimą. Kad pasiektume išsikeltus tikslus, svarbu prisiminti, kad mokykloje nėra nesvarbių detalių. Viskas, kas, kaip, kada ir kur vyksta mokykloje – svarbu. Esminis skirtumas, skiriantis tradicinį požiūrį nuo socialiniu emociniu ugdymu paremto požiūrio į mokyklą, yra tai, kad tradiciškai mokykla yra orientuota į mokinio pasiekimus, o socialinį ir emocinį ugdymą puoselėjanti mokykla pirmiausiai orientuota į mokykloje besiklostančius tarpusavio santykius.

„Mokslininkai teigia, kad socialinis ir emocinis ugdymas akivaizdžiai susijęs ir su akademiniais mokinių pasiekimais. Mokiniams, kurie geba valdyti savo emocijas, lengviau susikoncentruoja, pozityviau elgiasi klasėje, patiria mažiau neigiamų išgyvenimų dėl to pagerėja akademiniai pasiekimai. Santykiai yra mokymosi pagrindas; emocijos turi įtakos tam, kaip ir ko mokomės. SEU gerina mokyklos lankomumą, stiprina priklausymo mokyklai jausmą. Kai mokyklos nariai jaučiasi saugūs, vertingi, vertinami ir gerbiami, padidėja ir mokymosi efektyvumas.” Šukytė D.,  Socialinis ir emocinis ugdymas, 2016.

 

Paveikslėlis, kuriame yra žinutė

Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Literatūra ir interneto puslapiai:
 1. Šukytė D., Socialinis ir emocinis ugdymas. Klaipėda: UAB “Baltic Printing House”, 2016.
 2. Programa Dramblys.lt Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas: mokymų vadovas. Vilnius: VšĮ Pozityvaus ugdymo institutas, 2016.
 3. Goleman D. Emocinis intelektas. Vilnius: Presvika, 2001.
 4. Metodinis rinkinys:socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui ir vertinimui mokyklose (projekto “Learning to be” priemonė)
 5. Neale S., Spencer-Arnell L., Wilson L., Emocinis intelektas ir ugdymas. Verslo žinios, 2010
 6. David S., Emocinis lankstumas: kaip geriau suprasti savo emocijas ir išmokti jas priimti. Vilnius: Alma littera, 2018.
 7. Laimės dienoraštis 365 žingsniai į sąmoningesnį ir džiaugsmingesnį gyvenimą. Vilnius: Žmogaus studijų centras, 2017
 8. David D., Burns M.D., Geros nuotaikos vadovas nauja emocijų terapija. Vilnius: Žmogaus studijų centras, 2017